אין לכם פריטים בסל הקניות

סכום ביניים: 0 ₪

תקנון האתר

 ברוכים הבאים לאתר "בודי בילדינג ישראל". אנא קראו את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה. 

2. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הנה לשני המינים.

3. אתר "בודי בילדינג ישראל" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי בודי בילדינג ישראל בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר בודי בילדינג ישראל לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

4. בודי בילדינג ישראל לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

5. שעות פעילות ומועדי אספקה: שעות הפעילות של בודי בילדינג ישראל הנן: ימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00

6. לקוח שמסר פרטי משלוח שגויים או שלא אסף את החבילה מהדואר בזמן ועקב כך המוצרים הוחזרו לשולח, על הלקוח לפנות ביוזמתו לבודי בילדינג ישראל ולמסור כתובת אספקה נכונה. כמו כן עבור המשלוח החוזר ישלם הלקוח את התשלום לפי משקל החבילה.

7.בודי בילדינג ישראל הינו אתר המספק שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל על ידי רשת האינטרנט ומיועד ליתן במה למפרסמים להציע את מוצריהם ו/או שירותיהם ולאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים/השירותים המוצעים על ידי המפרסם באמצעות האתר.

8. אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי המפרסם, בהתאם לפרטים שצוינו מראש, ובודי בילדינג ישראל תהיה אחראית על קבלת המוצר על ידי הלקוח. היה ומכל סיבה שהיא לא קיבל הלקוח את המוצר תטפל בודי בילדינג ישראל בבעיה ותביא לפתרונה.

9. תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על ידי המפרסמים, לצרכי פרסום באתר.

10. על מנת לשמור על אמינות דירוג המוצרים, הדירוג וחוות הדעת יפורסמו רק ע"י גולשים שרכשו דרך האתר את המוצר ויפורסמו לפי שיקול דעתה הבלעדית של הנהלת האתר.

11. המידע הרשום באתר אינו בא להחליף יעוץ רפואי ואינו אחראי על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המפרסמים, וההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו.

12. כל עסקה במוצרים הנה עסקה ישירה בין המשתמש למפרסמים, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על ידי המפרסמים משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם

13. התשלום: אנו מקבלים את כל כרטיסי האשראי: .כל המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ כחוק.

14. בודי בילדינג ישראל שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו /או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר בודי בילדינג ישראל וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור.

15. ביטול עסקה: ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר בתוך 30 ימים ולקבל את הכסף בחזרה בקיזוז הוצאות דמי המשלוח אותם שילם המפרסם בגין המשלוח. עלות החזרת המוצרים לכתובתנו תחול על הלקוח

16. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעתה של בודי בילדינג ישראל.

17. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון על הלקוח להודיע על כך טלפונית באופן מיידי לבודי בילדינג ישראל. בודי בילדינג ישראל תטפל בבעייתו של הלקוח.

18. על ההתקשרות בין הלקוח לבין בודי בילדינג ישראל ובמסירת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. בודי בילדינג ישראל והלקוח מצהירים כי עשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל-אביב יפו בלבד.

19. בודי בילדינג ישראל אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח בודי בילדינג ישראל ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר בודי בילדינג ישראל ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו. רכישה המתבצעת ע"י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר ע"י צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע ע"י צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בבודי בילדינג ישראל וכד'.

20. הלקוח ישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לבודי בילדינג ישראל ו/או למפרסם כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת כמויות וכד'.

21. הלקוח פותר את בודי בילדינג ישראל מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

22. בודי בילדינג ישראל לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בבודי בילדינג ישראל ואשר צד ג' שהינו המפרסם ו/או היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ללקוח והכול בכפוף לאחריות החלה ע"פ כל דין.

23. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא בודי בילדינג ישראל בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

24. הקניין הרוחני באתר בודי בילדינג ישראל, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של בודי בילדינג ישראל או של צדדים שלישיים שבודי בילדינג ישראל קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

25. בודי בילדינג ישראל שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

26. כל אזכור בקטלוגים שונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.

27. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, השימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב מבודי בילדינג ישראל.

  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand
  • brand